So sánh 15Five và 7Geese

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh 15Five và 7Geese, lựa chọn của bạn có thể là 7Geese.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung 15Five 7Geese
Giá cả

$7- $14 mỗi người dùng, mỗi tháng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

$12,50 cho mỗi người dùng.
14 ngày dùng thử miễn phí.

Hỗ trợ & tư vấn

Thực hành tốt nhất và hỗ trợ được bao gồm tất cả các kế hoạch. Hợp đồng hàng năm tối thiểu cần thiết cho đào tạo và thực thi tùy chỉnh, và một người quản lý khách hàng tận tâm.

Quản lý thành công khách hàng tận tâm. Thực thi, thiết lập hệ thống và hỗ trợ tích hợp. 7Geese đào tạo cho quản trị viên, người quản lý và nhà vô địch. Hỗ trợ triển khai OKRs và quy trình quản lý hiệu suất. Gói đào tạo tại chỗ và tùy chỉnh có sẵn với chi phí bổ sung.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp S / M / L M / L / XL
Khách hàng Indeed, Citrix, Spotify, MailChimp, LinkedIn, TechStyle Iflix, Mercedes Benz, Burton, Radian.
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Liên kết các kế hoạch và ưu tiên hàng tuần với Mục tiêu và theo dõi tiến trình hoàn thành mỗi tuần.

Theo dõi OKRs được hỗ trợ đầy đủ với tích hợp Google, Zenefits và BambooHR.

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

OKRs toàn công ty, bộ phận và cá nhân.

OKRs cấp công ty, bộ phận và cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Bảng điều khiển, nhật ký hoạt động, nhận xét lịch sử, cập nhật tiến độ, lưu trữ OKRs.

Bảng điều khiển với theo dõi tiến trình trực quan, cập nhật hàng tuần hoặc hai tuần một lần, dữ liệu có thể xuất.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Số liệu màu được mã hóa, tự động và có sức mạnh ($,%, €, v.v.)

Mã màu tự động tùy theo tiến độ (bật hoặc tắt theo dõi).

Xem OKRs công ty và nhóm

Hệ thống phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Biểu đồ liên kết công ty có thể mở rộng ở tất cả các cấp (hoàn hảo để điều hành các cuộc họp).

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

CSV với thông tin chi tiết về mục tiêu – chủ sở hữu, trạng thái, khung thời gian hoàn thành và phản hồi của người quản lý.

HTML, PDF, XLS.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Chế độ xem lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý và thời gian tùy chỉnh.

Dữ liệu có thể tải xuống bất cứ lúc nào.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu lịch sử không giới hạn.

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Có, liên kết các ưu tiên hàng tuần với các mục tiêu.

Họp 1:1 để thảo luận về các ưu tiên, OKRs trong chế độ dự thảo / ghi chú để lập kế hoạch.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Logo, phù hiệu nhận dạng tùy chỉnh.

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, có thể thuộc về các phòng ban.

Các cá nhân (có hồ sơ) có thể được liên kết với các nhóm, phòng ban và OKRs của công ty.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Email, trong ứng dụng.

Email, Slack, di động.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Trình duyệt iOS, Android, di động.

iOS + Android.

HTTPS

SSO

Hỗ trợ bất kỳ SAML2.

Onelogin, Google Apps, Yammer, Okta.

Tích hợp

Slack, Zapier, API, Bamboo HR, SCIM, Namely

Workday, ADP, SuccessFactors, BambooHR, Slack, Zapier, Gmail, Chrome Extension, iOS and Android


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau