So sánh 15Five và Atiim

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh 15Five và Atiim, lựa chọn của bạn có thể là 15Five.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung 15Five Atiim
Giá cả

$7- $14 mỗi người dùng, mỗi tháng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

$199 Cơ bản đến $799 Chuyên nghiệp mỗi tháng cho tối đa 500 người dùng, $2999 Doanh nghiệp cho tối đa 5000 người dùng.
30 ngày dùng thử miễn phí.

Hỗ trợ & tư vấn

Thực hành tốt nhất và hỗ trợ được bao gồm tất cả các kế hoạch. Hợp đồng hàng năm tối thiểu cần thiết cho đào tạo và thực thi tùy chỉnh, và một người quản lý khách hàng tận tâm.

Bản demo và hội thảo trực tuyến.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp S / M / L M / L
Khách hàng Indeed, Citrix, Spotify, MailChimp, LinkedIn, TechStyle Audaexplore, AdvanedMD, Buildium, Caredox
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Liên kết các kế hoạch và ưu tiên hàng tuần với Mục tiêu và theo dõi tiến trình hoàn thành mỗi tuần.

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

OKRs toàn công ty, bộ phận và cá nhân.

Công ty + Phòng ban + Nhóm + Cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Bảng điều khiển, nhật ký hoạt động, nhận xét lịch sử, cập nhật tiến độ, lưu trữ OKRs.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Số liệu màu được mã hóa, tự động và có sức mạnh ($,%, €, v.v.)

Xem OKRs công ty và nhóm

Hệ thống phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

CSV với thông tin chi tiết về mục tiêu – chủ sở hữu, trạng thái, khung thời gian hoàn thành và phản hồi của người quản lý.

Báo cáo email + HTML.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Chế độ xem lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý và thời gian tùy chỉnh.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu lịch sử không giới hạn.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Có, liên kết các ưu tiên hàng tuần với các mục tiêu.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, có thể thuộc về các phòng ban.

Người dùng & nhóm.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Email, trong ứng dụng.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Trình duyệt iOS, Android, di động.

iOS + Apple + web đáp ứng di động.

HTTPS

SSO

Hỗ trợ bất kỳ SAML2.

Tích hợp

Slack, Zapier, API, Bamboo HR, SCIM, Namely


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau