So sánh 15Five và Weekdone

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh 15Five và Weekdone, lựa chọn của bạn có thể là Weekdone.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung 15Five Weekdone
Giá cả

$7- $14 mỗi người dùng, mỗi tháng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

$ 7,95 cho mỗi người dùng; 15 ngày dùng thử miễn phí.

Hỗ trợ & tư vấn

Thực hành tốt nhất và hỗ trợ được bao gồm tất cả các kế hoạch. Hợp đồng hàng năm tối thiểu cần thiết cho đào tạo và thực thi tùy chỉnh, và một người quản lý khách hàng tận tâm.

Tư vấn triển khai miễn phí, trò chuyện hỗ trợ trực tiếp, tư vấn cá nhân tận tâm, thời gian trả lời dưới 12 giờ, sách điện tử và tài liệu giáo dục.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp S / M / L S / M / L
Khách hàng Indeed, Citrix, Spotify, MailChimp, LinkedIn, TechStyle Whole Food, Mavrck, Ebury, Zlien, TrendWatching, FT
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Liên kết các kế hoạch và ưu tiên hàng tuần với Mục tiêu và theo dõi tiến trình hoàn thành mỗi tuần.

Hỗ trợ đầy đủ để liên kết các kế hoạch hàng tuần và tiến trình tới Mục tiêu, xem báo cáo cập nhật hàng tuần.

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

OKRs toàn công ty, bộ phận và cá nhân.

Công ty, phòng ban, nhóm, cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Bảng điều khiển, nhật ký hoạt động, nhận xét lịch sử, cập nhật tiến độ, lưu trữ OKRs.

Biểu đồ lịch sử trực quan, bình luận lịch sử KR, bình luận lịch sử O.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Số liệu màu được mã hóa, tự động và có sức mạnh ($,%, €, v.v.)

Mã màu tự động tùy thuộc vào tiến độ; đánh giá tình trạng hoàn thành (không đúng hướng, rủi ro, đúng tiến độ, vượt tiến độ).

Xem OKRs công ty và nhóm

Hệ thống phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Chế độ xem cây phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

CSV với thông tin chi tiết về mục tiêu – chủ sở hữu, trạng thái, khung thời gian hoàn thành và phản hồi của người quản lý.

Báo cáo email, HTML + PDF + XLS.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Chế độ xem lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý và thời gian tùy chỉnh.

Theo dõi lịch sử không giới hạn, trong nhiều năm, quý, thời gian tùy chỉnh.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu lịch sử không giới hạn.

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Có, liên kết các ưu tiên hàng tuần với các mục tiêu.

Chỉ định cho các nhóm hoặc mọi người, 1 trên 1 để thảo luận về các ưu tiên, OKRs trong chế độ dự thảo/ ghi chú để lập kế hoạch.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Nguồn cấp tin tức đầy đủ, có thể lọc bởi các phòng ban, nhóm hoặc người; giới hạn cho tất cả mọi thứ, các mục hoặc tin nhắn hàng tuần hoặc hàng quý; sắp xếp theo thời gian hoặc sự phổ biến. Các mốc thời gian tùy chỉnh cho các cá nhân và các mục tiêu đơn lẻ.

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Logo + màu sắc.

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, có thể thuộc về các phòng ban.

Người dùng thuộc về các nhóm, thuộc về các phòng ban.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Email, trong ứng dụng.

Thông báo trên trình duyệt thời gian liên tục + mobile + email; Tích hợp Slack.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Trình duyệt iOS, Android, di động.

Các tiện ích bổ sung cho trình duyệt iOS + Android + Windows Mobile + cho Chrome, Firefox.

HTTPS

SSO

Hỗ trợ bất kỳ SAML2.

SAML, Google Apps, OAuth, Ping, Okta, Active Directory.

Tích hợp

Slack, Zapier, API, Bamboo HR, SCIM, Namely

Jira + Asana + Basecamp + Google + Slack + Zapier


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau