So sánh 7Geese và Weekdone

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh 7Geese và Weekdone, lựa chọn của bạn có thể là Weekdone.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung 7Geese Weekdone
Giá cả

$12,50 cho mỗi người dùng.
14 ngày dùng thử miễn phí.

$ 7,95 cho mỗi người dùng; 15 ngày dùng thử miễn phí.

Hỗ trợ & tư vấn

Quản lý thành công khách hàng tận tâm. Thực thi, thiết lập hệ thống và hỗ trợ tích hợp. 7Geese đào tạo cho quản trị viên, người quản lý và nhà vô địch. Hỗ trợ triển khai OKRs và quy trình quản lý hiệu suất. Gói đào tạo tại chỗ và tùy chỉnh có sẵn với chi phí bổ sung.

Tư vấn triển khai miễn phí, trò chuyện hỗ trợ trực tiếp, tư vấn cá nhân tận tâm, thời gian trả lời dưới 12 giờ, sách điện tử và tài liệu giáo dục.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp M / L / XL S / M / L
Khách hàng Iflix, Mercedes Benz, Burton, Radian. Whole Food, Mavrck, Ebury, Zlien, TrendWatching, FT
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Theo dõi OKRs được hỗ trợ đầy đủ với tích hợp Google, Zenefits và BambooHR.

Hỗ trợ đầy đủ để liên kết các kế hoạch hàng tuần và tiến trình tới Mục tiêu, xem báo cáo cập nhật hàng tuần.

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

OKRs cấp công ty, bộ phận và cá nhân.

Công ty, phòng ban, nhóm, cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Bảng điều khiển với theo dõi tiến trình trực quan, cập nhật hàng tuần hoặc hai tuần một lần, dữ liệu có thể xuất.

Biểu đồ lịch sử trực quan, bình luận lịch sử KR, bình luận lịch sử O.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Mã màu tự động tùy theo tiến độ (bật hoặc tắt theo dõi).

Mã màu tự động tùy thuộc vào tiến độ; đánh giá tình trạng hoàn thành (không đúng hướng, rủi ro, đúng tiến độ, vượt tiến độ).

Xem OKRs công ty và nhóm

Biểu đồ liên kết công ty có thể mở rộng ở tất cả các cấp (hoàn hảo để điều hành các cuộc họp).

Chế độ xem cây phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

HTML, PDF, XLS.

Báo cáo email, HTML + PDF + XLS.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu có thể tải xuống bất cứ lúc nào.

Theo dõi lịch sử không giới hạn, trong nhiều năm, quý, thời gian tùy chỉnh.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Họp 1:1 để thảo luận về các ưu tiên, OKRs trong chế độ dự thảo / ghi chú để lập kế hoạch.

Chỉ định cho các nhóm hoặc mọi người, 1 trên 1 để thảo luận về các ưu tiên, OKRs trong chế độ dự thảo/ ghi chú để lập kế hoạch.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Nguồn cấp tin tức đầy đủ, có thể lọc bởi các phòng ban, nhóm hoặc người; giới hạn cho tất cả mọi thứ, các mục hoặc tin nhắn hàng tuần hoặc hàng quý; sắp xếp theo thời gian hoặc sự phổ biến. Các mốc thời gian tùy chỉnh cho các cá nhân và các mục tiêu đơn lẻ.

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Logo, phù hiệu nhận dạng tùy chỉnh.

Logo + màu sắc.

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Các cá nhân (có hồ sơ) có thể được liên kết với các nhóm, phòng ban và OKRs của công ty.

Người dùng thuộc về các nhóm, thuộc về các phòng ban.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Email, Slack, di động.

Thông báo trên trình duyệt thời gian liên tục + mobile + email; Tích hợp Slack.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

iOS + Android.

Các tiện ích bổ sung cho trình duyệt iOS + Android + Windows Mobile + cho Chrome, Firefox.

HTTPS

SSO

Onelogin, Google Apps, Yammer, Okta.

SAML, Google Apps, OAuth, Ping, Okta, Active Directory.

Tích hợp

Workday, ADP, SuccessFactors, BambooHR, Slack, Zapier, Gmail, Chrome Extension, iOS and Android

Jira + Asana + Basecamp + Google + Slack + Zapier


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau