So sánh Spreadsheets và Perdoo

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh Spreadsheets và Perdoo, lựa chọn của bạn có thể là Perdoo.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung Spreadsheets Perdoo
Giá cả

Miễn phí

https://www.perdoo.com/pricing/ – bắt đầu từ $ 395 / tháng, giá trị hợp đồng tối thiểu € 3800, được lập hóa đơn hàng năm.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

Hỗ trợ & tư vấn

Triển khai & thực thi, đánh giá OKRs hàng quý, trò chuyện trực tiếp, huấn luyện viên OKRs chuyên dụng, sách điện tử, tài liệu giáo dục & nền tảng học tập trực tuyến.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp S M / L
Khách hàng Không có Vattenfall, AirBnB, Tradedoubler, VE Interactive
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

Công ty & Tập đoàn.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Xem OKRs công ty và nhóm

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

Báo cáo PDF, .CSV + Email.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng & nhóm.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

iOS + Android.

iOS + Android.

HTTPS

SSO

Tích hợp

Slack, Google, API


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau