So sánh VNOKRs và 15Five

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh VNOKRs và 15Five, lựa chọn của bạn có thể là VNOKRs.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung VNOKRs 15Five
Giá cả

Miễn phí cho doanh nghiệp =< 15 người; Bắt đầu từ 120$/ tháng/ doanh nghiệp > 16 người.

Dùng thử 30 ngày.

$7- $14 mỗi người dùng, mỗi tháng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

Hỗ trợ & tư vấn

Tư vấn triển khai miễn phí, trò chuyện hỗ trợ TRỰC TIẾP, tư vấn cá nhân 24/7, thời gian trả lời dưới 12 giờ, sách điện tử và tài liệu hướng dẫn chi tiết.

Thực hành tốt nhất và hỗ trợ được bao gồm tất cả các kế hoạch. Hợp đồng hàng năm tối thiểu cần thiết cho đào tạo và thực thi tùy chỉnh, và một người quản lý khách hàng tận tâm.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. S / M / L
Khách hàng FPT, HighCommerce, Capi Creative, KYS+, CyberPet, Elegant Việt Nam, Opan English... Indeed, Citrix, Spotify, MailChimp, LinkedIn, TechStyle
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Hỗ trợ đầy đủ liên kết các kế hoạch hàng tuần và tiến trình tới Mục tiêu. Xem báo cáo cập nhật hàng tuần.

Liên kết các kế hoạch và ưu tiên hàng tuần với Mục tiêu và theo dõi tiến trình hoàn thành mỗi tuần.

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

Công ty + Phòng ban + Nhóm + Cá nhân.

OKRs toàn công ty, bộ phận và cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống, chéo sang.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Biểu đồ tiến độ trực quan. Phản hồi Kết quả then chốt. Phản hồi mục tiêu. Ghi nhận kịp thời.

Bảng điều khiển, nhật ký hoạt động, nhận xét lịch sử, cập nhật tiến độ, lưu trữ OKRs.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Mã màu tự động tùy thuộc vào tiến độ, mức độ tự tin hoàn thành OKRs. Mã màu thay đổi trạng thái Check-in.

Số liệu màu được mã hóa, tự động và có sức mạnh ($,%, €, v.v.)

Xem OKRs công ty và nhóm

Chế độ xem cây phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Hệ thống phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

Báo cáo email + XLS.

CSV với thông tin chi tiết về mục tiêu – chủ sở hữu, trạng thái, khung thời gian hoàn thành và phản hồi của người quản lý.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý, thời gian tùy chỉnh.

Chế độ xem lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý và thời gian tùy chỉnh.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Dữ liệu lịch sử không giới hạn.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Chỉ định cho các nhóm hoặc mọi người. Họp 1:1 để thảo luận về các ưu tiên, lập kế hoạch triển khai OKRs.

Có, liên kết các ưu tiên hàng tuần với các mục tiêu.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Nguồn cấp tin tức đầy đủ, có thể lọc bởi các phòng ban, nhóm hoặc người; sắp xếp theo thời gian. Các mốc thời gian tùy chỉnh cho các cá nhân.

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Logo + màu sắc.

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, thuộc về các phòng ban.

Người dùng thuộc về các nhóm, có thể thuộc về các phòng ban.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Thông báo email, notify trên phần mềm.

Email, trong ứng dụng.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Các tiện ích bổ sung cho trình duyệt iOS + Android + Windows Mobile + cho Chrome, Firefox.

Trình duyệt iOS, Android, di động.

HTTPS

SSO

Hỗ trợ bất kỳ SAML2.

Tích hợp

Slack, Zapier, API, Bamboo HR, SCIM, Namely


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau