So sánh VNOKRs và 7Geese

Dựa trên dữ liệu có sẵn từ các website tương ứng , So sánh VNOKRs và 7Geese, lựa chọn của bạn có thể là 7Geese.

Vui lòng tham khảo bảng so sánh dưới đây để xem các tính năng mà bạn cần.

Thông tin chung VNOKRs 7Geese
Giá cả

Miễn phí cho doanh nghiệp =< 15 người; Bắt đầu từ 120$/ tháng/ doanh nghiệp > 16 người.

Dùng thử 30 ngày.

$12,50 cho mỗi người dùng.
14 ngày dùng thử miễn phí.

Hỗ trợ & tư vấn

Tư vấn triển khai miễn phí, trò chuyện hỗ trợ TRỰC TIẾP, tư vấn cá nhân 24/7, thời gian trả lời dưới 12 giờ, sách điện tử và tài liệu hướng dẫn chi tiết.

Quản lý thành công khách hàng tận tâm. Thực thi, thiết lập hệ thống và hỗ trợ tích hợp. 7Geese đào tạo cho quản trị viên, người quản lý và nhà vô địch. Hỗ trợ triển khai OKRs và quy trình quản lý hiệu suất. Gói đào tạo tại chỗ và tùy chỉnh có sẵn với chi phí bổ sung.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. M / L / XL
Khách hàng FPT, HighCommerce, Capi Creative, KYS+, CyberPet, Elegant Việt Nam, Opan English... Iflix, Mercedes Benz, Burton, Radian.
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Hỗ trợ đầy đủ liên kết các kế hoạch hàng tuần và tiến trình tới Mục tiêu. Xem báo cáo cập nhật hàng tuần.

Theo dõi OKRs được hỗ trợ đầy đủ với tích hợp Google, Zenefits và BambooHR.

TÍNH NĂNG OKR
Mức độ OKRs

Công ty + Phòng ban + Nhóm + Cá nhân.

OKRs cấp công ty, bộ phận và cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống, chéo sang.

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Biểu đồ tiến độ trực quan. Phản hồi Kết quả then chốt. Phản hồi mục tiêu. Ghi nhận kịp thời.

Bảng điều khiển với theo dõi tiến trình trực quan, cập nhật hàng tuần hoặc hai tuần một lần, dữ liệu có thể xuất.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Mã màu tự động tùy thuộc vào tiến độ, mức độ tự tin hoàn thành OKRs. Mã màu thay đổi trạng thái Check-in.

Mã màu tự động tùy theo tiến độ (bật hoặc tắt theo dõi).

Xem OKRs công ty và nhóm

Chế độ xem cây phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Biểu đồ liên kết công ty có thể mở rộng ở tất cả các cấp (hoàn hảo để điều hành các cuộc họp).

Tính năng OKRs mở rộng
Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

Báo cáo email + XLS.

HTML, PDF, XLS.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý, thời gian tùy chỉnh.

Dữ liệu có thể tải xuống bất cứ lúc nào.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Chỉ định cho các nhóm hoặc mọi người. Họp 1:1 để thảo luận về các ưu tiên, lập kế hoạch triển khai OKRs.

Họp 1:1 để thảo luận về các ưu tiên, OKRs trong chế độ dự thảo / ghi chú để lập kế hoạch.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Nguồn cấp tin tức đầy đủ, có thể lọc bởi các phòng ban, nhóm hoặc người; sắp xếp theo thời gian. Các mốc thời gian tùy chỉnh cho các cá nhân.

Giao tiếp
Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Logo + màu sắc.

Logo, phù hiệu nhận dạng tùy chỉnh.

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, thuộc về các phòng ban.

Các cá nhân (có hồ sơ) có thể được liên kết với các nhóm, phòng ban và OKRs của công ty.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Thông báo email, notify trên phần mềm.

Email, Slack, di động.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Các tiện ích bổ sung cho trình duyệt iOS + Android + Windows Mobile + cho Chrome, Firefox.

iOS + Android.

HTTPS

SSO

Onelogin, Google Apps, Yammer, Okta.

Tích hợp

Workday, ADP, SuccessFactors, BambooHR, Slack, Zapier, Gmail, Chrome Extension, iOS and Android


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau