15Five

Giải pháp quản lý hiệu suất cho phép nhân viên tự suy nghĩ về những thành công và thách thức, tập trung vào các mục tiêu chính và nhận phản hồi thường xuyên từ các nhà quản lý hỗ trợ họ đạt được tiềm năng của họ.

https://www.15five.com/ So sánh
Thông tin chung
Giá cả

$7- $14 mỗi người dùng, mỗi tháng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

Hỗ trợ & tư vấn

Thực hành tốt nhất và hỗ trợ được bao gồm tất cả các kế hoạch. Hợp đồng hàng năm tối thiểu cần thiết cho đào tạo và thực thi tùy chỉnh, và một người quản lý khách hàng tận tâm.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp S / M / L
Khách hàng Indeed, Citrix, Spotify, MailChimp, LinkedIn, TechStyle
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Liên kết các kế hoạch và ưu tiên hàng tuần với Mục tiêu và theo dõi tiến trình hoàn thành mỗi tuần.

Tính năng OKR
Mức độ OKRs

OKRs toàn công ty, bộ phận và cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Bảng điều khiển, nhật ký hoạt động, nhận xét lịch sử, cập nhật tiến độ, lưu trữ OKRs.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Số liệu màu được mã hóa, tự động và có sức mạnh ($,%, €, v.v.)

Xem OKRs công ty và nhóm

Hệ thống phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

CSV với thông tin chi tiết về mục tiêu – chủ sở hữu, trạng thái, khung thời gian hoàn thành và phản hồi của người quản lý.

Theo dõi lịch sử OKRs của các quý và năm trước

Chế độ xem lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý và thời gian tùy chỉnh.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Dữ liệu lịch sử không giới hạn.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Có, liên kết các ưu tiên hàng tuần với các mục tiêu.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Giao tiếp

Bình luận, @mentions, biểu tượng cảm xúc.

Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, có thể thuộc về các phòng ban.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Email, trong ứng dụng.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Trình duyệt iOS, Android, di động.

HTTPS

SSO

Hỗ trợ bất kỳ SAML2.

Tích hợp

Slack, Zapier, API, Bamboo HR, SCIM, Namely

So sánh phần mềm 15Five với các phần mềm OKRs khác


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau