Perdoo

Giúp các nhà lãnh đạo và các nhóm hiện thực hóa tham vọng của họ với phần mềm và huấn luyện được xây dựng trên OKRs.

https://www.perdoo.com/ So sánh
Thông tin chung
Giá cả

https://www.perdoo.com/pricing/ – bắt đầu từ $ 395 / tháng, giá trị hợp đồng tối thiểu € 3800, được lập hóa đơn hàng năm.
Dùng thử miễn phí 14 ngày.

Hỗ trợ & tư vấn

Triển khai & thực thi, đánh giá OKRs hàng quý, trò chuyện trực tiếp, huấn luyện viên OKRs chuyên dụng, sách điện tử, tài liệu giáo dục & nền tảng học tập trực tuyến.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp M / L
Khách hàng Vattenfall, AirBnB, Tradedoubler, VE Interactive
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Tính năng OKR
Mức độ OKRs

Công ty & Tập đoàn.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Xem OKRs công ty và nhóm

Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

Báo cáo PDF, .CSV + Email.

Theo dõi lịch sử OKRs của các quý và năm trước

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Giao tiếp

Bình luận.

Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng & nhóm.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

iOS + Android.

HTTPS

SSO

Tích hợp

Slack, Google, API

So sánh phần mềm Perdoo với các phần mềm OKRs khác


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau