Spreadsheets

Kết hợp tài liệu và tệp là các công cụ hoặc hệ thống được thiết lập để giúp nhiều người làm việc cùng nhau trên một tài liệu hoặc tệp để đạt được một phiên bản cuối cùng.

So sánh
Thông tin chung
Giá cả

Miễn phí

Hỗ trợ & tư vấn

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp S
Khách hàng Không có
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Tính năng OKR
Mức độ OKRs

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Xem OKRs công ty và nhóm

Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

Theo dõi lịch sử OKRs của các quý và năm trước

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Giao tiếp

Bình luận.

Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

iOS + Android.

HTTPS

SSO

Tích hợp

So sánh phần mềm Spreadsheets với các phần mềm OKRs khác


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau