VNOKRs

Công cụ OKRs phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.

https://vnok.okrs.vn So sánh
Thông tin chung
Giá cả

Miễn phí cho doanh nghiệp =< 15 người; Bắt đầu từ 120$/ tháng/ doanh nghiệp > 16 người.

Dùng thử 30 ngày.

Hỗ trợ & tư vấn

Tư vấn triển khai miễn phí, trò chuyện hỗ trợ TRỰC TIẾP, tư vấn cá nhân 24/7, thời gian trả lời dưới 12 giờ, sách điện tử và tài liệu hướng dẫn chi tiết.

Tốt nhất cho mô hình doanh nghiệp Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.
Khách hàng FPT, HighCommerce, Capi Creative, KYS+, CyberPet, Elegant Việt Nam, Opan English...
OKRs và lập kế hoạch hàng tuần liên kết với nhau

Hỗ trợ đầy đủ liên kết các kế hoạch hàng tuần và tiến trình tới Mục tiêu. Xem báo cáo cập nhật hàng tuần.

Tính năng OKR
Mức độ OKRs

Công ty + Phòng ban + Nhóm + Cá nhân.

Nguồn gốc

Từ dưới lên, từ trên xuống, chéo sang.

Lịch sử về OKRs và tiến trình thay đổi theo thời gian như thế nào

Biểu đồ tiến độ trực quan. Phản hồi Kết quả then chốt. Phản hồi mục tiêu. Ghi nhận kịp thời.

Theo dõi tiến độ Mục tiêu và kết quả then chốt

Mã màu tự động tùy thuộc vào tiến độ, mức độ tự tin hoàn thành OKRs. Mã màu thay đổi trạng thái Check-in.

Xem OKRs công ty và nhóm

Chế độ xem cây phân cấp OKRs trực quan đầy đủ với các mức có thể thu gọn.

Tính năng cốt lõi
Tải báo cáo tóm tắt để đánh giá hiệu suất

Báo cáo email + XLS.

Theo dõi lịch sử OKRs của các quý và năm trước

Dữ liệu lịch sử không giới hạn trong nhiều năm, quý, thời gian tùy chỉnh.

Báo cáo tùy chỉnh theo thời gian

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Phân công nhiệm vụ và mục tiêu

Chỉ định cho các nhóm hoặc mọi người. Họp 1:1 để thảo luận về các ưu tiên, lập kế hoạch triển khai OKRs.

Bảng báo cáo trực quan

Cập nhật dữ liệu tức thì

Nguồn cấp tin tức đầy đủ, có thể lọc bởi các phòng ban, nhóm hoặc người; sắp xếp theo thời gian. Các mốc thời gian tùy chỉnh cho các cá nhân.

Giao tiếp

Phản hồi + Ghi nhận + Tặng sao + Mua quà trên Store.

Tạo thói quen sử dụng OKRs

Tuỳ biến
Thiết kế tùy biến

Logo + màu sắc.

Danh mục có thể tùy chỉnh

Thiết lập người dùng và nhóm

Người dùng thuộc về các nhóm, thuộc về các phòng ban.

Lọc, quyền riêng tư, cài đặt hạn chế

Kỹ thuật & bảo mật
Thông báo

Thông báo email, notify trên phần mềm.

Cập nhật và truy cập OKRs từ thiết bị di động

Các tiện ích bổ sung cho trình duyệt iOS + Android + Windows Mobile + cho Chrome, Firefox.

HTTPS

SSO

Tích hợp

So sánh phần mềm VNOKRs với các phần mềm OKRs khác


So sánh các phần mềm OKRs

So sánh từng nhà cung cấp phần mềm OKRs với nhau